Samenwerking

noorderbreedte-01-logo

Noorderbreedte (www.noorderbreedte.nu)

Noorderbreedte is hét samenwerkingsverband in Noord waar alle (in 2015 gesubsidieerde) welzijnspartijen deel van uitmaken.

Visie van Noorderbreedte: Meedoen als Motto, Diversiteit als Motor Meedoen betekent voor Noorderbreedte dat wij investeren in de ontwikkeling van jeugd, van bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken én van bewoners die iets willen doen voor een ander. Wij geloven in de eigen kracht van mensen, in hun zelfoplossend vermogen en in hun deelname aan de maatschappij. Iedereen kan wat, iedereen doet wat: van meedoen word je blij!

LOGO-De-Waerschut

De Waerschut (www.dewaerschut.nl)

Functie: Voorzitter Bestuur Stichting STOER (Stichting Steunpunt, Ontmoeting, Educatie en Recreatie).

De Waerschut is een activiteitencentrum voor ouderen in Rotterdam Noord op loopafstand van het Centraal Station, met een gevarieerd cursusaanbod van activiteiten, concerten en tentoonstellingen. De Waerschut wordt gerund voor en door bewoners. Behalve deelnemen aan verschillende activiteiten is het ook mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken in de ontmoetingsruimte.

Doelstelling van De Waerschut

De Waerschut biedt aan oudere en kwetsbare bewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om deel te nemen aan educatieve, emanciperende en (re)creatieve activiteiten. Hiermee wordt beoogd dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en actief blijven en dat kwetsbare bewoners zelf en samen met anderen initiatieven kunnen nemen om zo de eigen kracht en positie te versterken. De Waerschut wordt draaiend gehouden door actieve vrijwillige buurtbewoners. Zij nemen vaak zelf initiatief in het tot stand brengen en uitvoeren van activiteiten binnen De Waerschut en zijn actief betrokken bij de samenwerking met partners in Rotterdam Noord. 

wecan

WE CAN end all violence against women

Miljoenen vrouwen worden jaarlijks slachtoffer van seksueel en huiselijk geweld. Oók in Nederland. WE CAN voert actie om dit geweld te stoppen. Word changemaker en maak mensen in je omgeving bewust van het bestaan van geweld tegen vrouwen. Meld je nu aan!

Bijdrage:
Ik ben Changemaker omdat ik tegen iedere vorm van geweld tegen vrouwen ben. 

kezbsan

Hallo Kezban – Website over eer en relaties

Vragen over relaties
Alle meiden en vrouwen hebben wel eens vragen over relaties. Over verliefd zijn, hoe je weet of het ‘de ware’ is, over seksualiteit. En over conflicten met je ouders. Omdat ze vinden dat jij je te uitdagend kleedt, met de verkeerde vrienden omgaat, nog niet toe bent aan een relatie.

Familie-eer: culturen en families
In sommige families is de familie-eer zo belangrijk dat een ‘schending’ van die eer desnoods met geweld moet worden voorkomen of ‘hersteld’. We spreken dan van eerwraak of eergerelateerd geweld.

Als je hiermee te maken krijgt zul je ook vragen hebben over je eigen veiligheid.

Hallo Kezban
Op de website van Hallo Kezban vind je informatie en praktische tips. Daarnaast vind je er verhalen: wat hebben anderen meegemaakt, en hoe hebben zij het opgelost. Je kunt je eigen verhaal kwijt op het forum en vragen stellen aan de vrijwilligers van Hallo Kezban.

Hallo Kezban kan adviezen geven, maar geen hulp. Voor hulp verwijzen de vrijwilligers je naar anderen die je kunnen helpen.

Bijdrage:
Ik ben gevraagd een column te schrijven over het onderwerp eer en relaties. Column geschreven over het betrekken van sleutelfiguren uit de gemeenschap bij het voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld. Column “Betrek sleutelfiguren uit de gemeenschap!”.

woman

WOMEN  Inc. All women rise!

Het afgelopen decennium staat in het teken van de wereldwijde opmars van vrouwen. Het aantal vrouwelijke regeringsleiders lijkt wereldwijd exponentieel te stijgen, sommige landen profileren zich zelfs bewust met een gelijkwaardige vrouwelijke representatie op regeringsposten. Vrouwen vormen – al dan niet zichtbaar – de motor achter vele revoluties. En waar vrouwen aan het begin van vorige eeuw in het Westen hun stemrecht nog moesten bevechten, blijken zij inmiddels op grote schaal de huishoudportemonnee te beheersen en vormen zij de snelst stijgende doelgroep in diverse consumentenmarkten. Kortom: in deze tijd van ‘shifting values’, worden vrouwelijke waarden opnieuw gewaardeerd en herontdekt.

Bijdrage:
Door het plaatsen van columns op de site van Womeninc. lever ik een bijdrage aan de missie en visie van womeninc. : streven naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op alle vlakken in de samenleving.

wereld

Wereldjournalisten.nl – het nieuws met andere ogen

Een kosmopolitische kijk op het nieuws, dat biedt Wereldjournalisten.nl.
De site brengt nieuws uit migrantengemeenschappen, draagt nieuwe gezichtspunten aan over de multiculturele samenleving en wijst bezoekers op literatuur, websites en bijeenkomsten.

Bijdrage:
Voor wereldjournalisten heb ik een verkorte column geschreven over het voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld “Pak eerwraak bij de wortel aan”, een verkorte versie van de column op mijn blog.