Publicaties

Maravelias, S.B., I. Mink en R. Schriemer, Lansingerland: rapportage verkennend onderzoek naar polarisatie RADAR, Rotterdam, januari 2011

Maravelias, S.B., I. Mink en R. Schriemer, Ridderkerk: rapportage verkennend onderzoek naar polarisatie RADAR, Rotterdam, december 2010

Maravelias, S.B. en J. Hamid, Dagverzorging voor allochtone ouderen Multicultureel Instituut Utrecht, Utrecht, augustus 2005

Maravelias, S.B. en A. Smits, De dienstverlening van RIO Loket 1 aan Marokkaanse en Turkse cliënten, Multicultureel Instituut Utrecht, Utrecht, november 2004.

Maravelias, S.B., Interculturalisatieprojecten en –initiatieven van zorginstellingen in de provincie Utrecht, Multicultureel Instituut Utrecht, Utrecht, mei 2003.

Maravelias, S.B., Interculturalisatieprojecten en –initiatieven binnen zorginstellingen in de provincie Utrecht, Multicultureel Instituut Utrecht, Utrecht, juni 2002.

Maravelias, S.B. en W.A.A. Hofmeijer, Evaluatieverslag van vijf cursussen Ziekenverzorging Thuis voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers, Multicultureel Instituut Utrecht en GG&GD Utrecht, Utrecht, oktober 2000.

Maravelias, S.B. (MIU), A. Bannink (TSU) en W.A.A. Hofmeijer (GG&GD), Draaiboek cursus Ziekenverzorging Thuis voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers, Multicultureel Instituut Utrecht en GG&GD Utrecht, Utrecht, oktober 2000.

Maravelias, S.B. (MIU) en M. Pina (Stade), Eindrapportage Project “Toegankelijkheid Personenalarmering van Innova voor allochtone ouderen”, Multicultureel Instituut Utrecht en Stade, Utrecht, maart 2000.

Maravelias, S.B. en A. Wolfjager, Onderzoek naleving WBEAA, naleving WBEAA in Eemland en Utrecht en omstreken 1994, 1995 en 1996, Multicultureel Instituut Utrecht, juni 1998.

Köklü, S. en S.B. Maravelias, Positieve Actie, een inventariserend onderzoek naar de positie van allochtonen in bedrijven en gemeenten,  Het Service Bureau van Centrum Buitenlanders Midden-Nederland, Utrecht, september 1995.

Maravelias, S.B., Onderzoeksrapport positieve actie beleid Rivierenland, een onderzoek naar het positieve actie beleid binnen de gemeenten Tiel, Culemborg  en Geldermalsen, Centrum Buitenlanders Midden-Nederland, Utrecht, december 1994.