Projectmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement in uw organisatie?

Wilt u een nieuw idee in een project vormgeven, maar ontbreekt het u aan een daadkrachtige Project Manager of is er een lopend project dat maar niet goed van de grond wil komen,  dan kunt  u gebruik maken van Projectmanagement.  Door het bieden van Projectmanagement kan ik in  een korte periode bepalen of uw projectidee levensvatbaar is, tot de kern van het probleem komen en de gewenste aanpassingen aanbrengen.

Projectmanagement bestaat uit de volgende diensten:

 • Projectanalyse maken.
 • Haalbaarheidsscan uitvoeren.
 • Een (nieuw)projectplan schrijven.
 • (Subsidie)mogelijkheden verkennen bij stichtingen, vermogensfondsen, gemeentelijk en provinciale overheden, het Rijk, bedrijfsleven, Europese fondsen en andere subsidiegevers.
 • Contacten met subsidiegevers en het bedrijfsleven leggen, opbouwen en onderhouden
 • Subsidieaanvragen en sponsor-/samenwerkingsovereenkomsten opstellen en schrijven.
 • (Zo nodig) de juiste projectmedewerkers werven, selecteren, coachen en aansturen.
 • De samenwerkingspartners voor het project bij elkaar brengen, de verschillende belangen binden en de contacten met hen onderhouden.
 • Projectevaluaties houden met projectmedewerkers en samenwerkingspartners.
 • Financiële en inhoudelijke verantwoordingen schrijven voor de subsidiegever.
 • Advisering over eventueel vervolg van het project.