Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Voor een uitgebreid kwalitatief onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, een korte inventarisatie naar een bepaald vraagstuk/knelpunt in uw organisatie of naar een project dat niet goed van de grond komt, kunt u gebruik maken van de volgende diensten:

  • In kaart brengen naar welke probleemstelling een onderzoek/inventarisatie verricht gaat worden.
  • Onderzoeksopzet schrijven.
  • Vragenlijsten opstellen (gestructureerde en/of open vragenlijsten en items voor diepte-interviews)
  • Vragenlijsten afnemen bij en/of  (diepte)-interviews houden met relevante partijen. Dat kunnen medewerkers van uw organisatie/afdeling zijn,  buurtbewoners in een wijk en/of professionele organisaties.
  • Vragenlijsten en (diepte)-interviews uitwerken.
  • Analyse van de onderzoeksgegevens.
  • Onderzoeksrapport schrijven met aanbevelingen.
  • Adviesgesprek over de aanbevelingen voor het maatschappelijk vraagstuk, uw project of organisatie.

Diverse onderzoeken (kwantitatief en kwalitatief onderzoek) verricht naar positieve discriminatie, in- en doorstroom van vrouwen binnen Rotterdamse bedrijven, deeltijdarbeid, toegankelijkheid van ouderenvoorzieningen en dagverzorgingsprojecten voor allochtone ouderen, interculturalisatie van zorginstellingen, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, het voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld en naar polarisatie en radicalisering in drie regiogemeenten in Rotterdam.

Zie ook de lijst met publicaties.