Iedereen doet mee. Discriminatie nee!

Maatschappelijke stages tegen vooroordelen en (homo)discriminatie op scholen en in deelgemeenten.

Een interessante pilot in 2009 op de G.K. van Hogendorpschool in Delfshaven.

In 2009 hebben 19 jongeren in Delfshaven meegedaan aan een project “Jongeren-ambassadeurs discriminatievrije Deelgemeente Delfshaven, maatschappelijke stages als middel om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan”, waarbij ze heel veel geleerd hebben. In het kader van hun maatschappelijke stagen kregen ze trainingen over samenwerken, de invloed van je eigen gedrag op hoe anderen op jou reageren, en hoe vooroordelen en discriminatie werken.

Ze zijn op bezoek gegaan bij diverse organisaties in de wijk: migrantenzelforganisaties, politie, woningbouwvereniging en RTV-Rijnmond. Ze leren hoe ze zelf wat kunnen doen om discriminatie te verhelpen. Ook belangrijk: ze leren dat discriminatie niet alleen iets is wat “witten” “zwarten” aan kunnen doen, maar waar iedereen last van kan krijgen en waar iedereen zich schuldig aan kan maken.

Daarna organiseren ze zelf  activiteiten met hun familie, vrienden en medeleerlingen waardoor ze de geleerde lessen met meer mensen in hun omgeving delen. Zo gaan ze op weg naar een discriminatievrije deelgemeente.

RADAR werkte voor dit project samen met jongerenorganisatie Stichting Eenheid is Kracht, Disck en de G.K. van Hogendorpschool. De dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Delfshaven financierden het project.

Er is een dvd gemaakt van deze pilot, die een goed beeld geeft van wat het project behelst en wat het teweeg brengt bij jongeren: “Iedereen doet mee. Discriminatie NEE!” (1)

Ruimte voor meer scholen in 2010

In 2010 kunnen meer scholen meedoen aan het project. In 2009 ben ik als projectleider gevraagd om de voorbereidingen te treffen en draagvlak te creëren bij drie andere scholen en deelgemeenten om in 2010 mee te doen aan het project. Met de geleerde lessen uit 2009 is een aangepast project vormgegeven. Het project is een mooie voorbereiding op, of invulling van de maatschappelijke stages, die leerlingen vanaf het jaar 2011 verplicht zijn te doen. (2)

Voor scholen is het een gelegenheid om heikele kwesties, zoals (homo)discriminatie en vooroordelen binnen de school bespreekbaar te maken. Daarnaast om op diepgaande wijze te laten zien voor welke omgangsvormen de school staat als het om (homo)discriminatie en vooroordelen gaat.

In 2010 gaan leerlingen van de Openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid in Feijenoord, de MAVO van de GK van Hogendorpschool in Delfshaven en twee scholen (3) in de deelgemeente Hoogvliet meedoen aan het project. In drie dagdelen krijgen de leerlingen een empowermenttraining (4) over vooroordelen en discriminatie waarna ze vervolgens een aantal organisaties (bijvoorbeeld: de politie, het COC of een zelforganisatie) in hun deelgemeente gaan bezoeken om in gesprek te gaan over het onderwerp “vooroordelen en discriminatie”. Daarna is het de bedoeling dat het project ingebed wordt binnen de school en dat docenten en leerlingen activiteiten (5) gaan organiseren over het thema. Afhankelijk van de netwerken van de leerlingen kunnen ze  aan de slag gaan met andere leerlingen op hun school of met anderen in hun wijk en omgeving. Zo gaan ze op weg naar een discriminatievrije school en deelgemeente.

Meer informatie over het project is op te vragen bij:

* mevrouw Stella Maravelias, e-mailadres: s.b.maravelias@hetnet.nl
* de heer Tikho Ong, e-mailadres: th.ong@radar.nl, tel.nr.: 010-4113911

Noten:

  1. De dvd is te bestellen bij RADAR, tel.nr.: 010-4113911.
  2. Praktijkonderwijs- en VMBO leerlingen zijn verplicht 48 uur maatschappelijke stage te volgen, HAVO leerlingen 60 uur en VWO leerlingen 72 uur.
  3. Nog nader te bepalen.
  4. Empowerment is een proces waarbij jongeren sterker gemaakt worden binnen hun eigen sociale context, zodat zij minder overgeleverd zijn aan externe krachten. Empowerment vergroot het (zelf)vertrouwen van de jongeren en geeft ze meer kracht om in moeilijke omstandigheden hun eigen levensdoeleinden voor ogen te krijgen en zich niet te laten leiden door negatieve invloeden, zoals: discriminatie, vooroordelen en geweld.
  5. De activiteiten sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande projecten binnen de school,  zoals: de leerlingenraad, leerlingbemiddelingsprojecten, anti-pestprogramma’s enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *