Fondsenwerving

Fondsenwerving, partnerships met bedrijven, crowdfunding

Voor het werven van (financiële) middelen voor uw organisatie, project of idee zijn de juiste relaties en het beheer ervan bij vermogensfondsen, stichtingen, gemeentelijke en provinciale overheden, het Rijk, Europese fondsen en andere subsidiegevers van essentieel belang. Met de diensten fondsenwerving, partnerships met bedrijven en crowdfunding breng ik u in contact met de juiste  contacten. U kunt hiervoor  gebruik maken van de volgende diensten:

Fondsenwerving:

 • Projectanalyse maken.
 • Haalbaarheidsscan uitvoeren.
 • Projectplan schrijven.
 • Relaties opbouwen en onderhouden met relevante stichtingen, (vermogens)fondsen, gemeentelijke en provinciale overheden, het Rijk, Europese fondsen en andere subsidiegevers die uw organisatie, project of  idee ondersteunen.
 • Juiste subsidieaanvragen schrijven die gehonoreerd worden.
 • Tussentijdse projectevaluaties schrijven voor bovengenoemde subsidiegever(s).
 • Financiële en inhoudelijke verantwoordingen schrijven voor de subsidiegever(s).
 • De opgebouwde contacten met subsidiegever(s) onderhouden voor eventueel  vervolg op eerder toegekende financiering.

Partnerships met bedrijven:

 • Projectanalyse maken.
 • Haalbaarheidsscan uitvoeren.
 • Projectplan schrijven.
 • Relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen en die uw organisatie, project of idee ondersteunen.
 • Samenwerkingsovereenkomst of sponsorovereenkomst met de juiste bedrijven afsluiten.
 • Tussentijdse projectevaluaties schrijven voor samenwerkende bedrijven.
 • Financiële en inhoudelijke verantwoordingen schrijven voor samenwerkende bedrijven.
 • De opgebouwde  contacten met de samenwerkende bedrijven onderhouden voor eventueel vervolg op samenwerking.

Crowdfunding:

 • Projectanalyse maken.
 • Haalbaarheidsscan uitvoeren.
 • Projectplan schrijven.
 • Relaties met meerdere bedrijven opbouwen en onderhouden die uw organisatie, project of idee  financieel willen ondersteunen.
 • Samenwerkingsovereenkomst met samenwerkende bedrijven afsluiten.
 • Zorgen voor goede logistiek, social media en pers.
 • Tussentijdse projectevaluaties schrijven voor de samenwerkende bedrijven.
 • Financiële en inhoudelijke verantwoordingen schrijven voor de samenwerkende  bedrijven.
 • De opgebouwde  contacten onderhouden met samenwerkende bedrijven voor eventueel  vervolg op crowdfunding.

Driejarige subsidies voor diverse organisaties verkregen bij diverse vermogensfondsen, stichtingen, gemeentelijke en provinciale overheden en Dress for Success WorldWide (€ 250.000 – € 10.000).