Expertises

Als senior manager, fondsenwerver, consultant en onderzoeker heb ik ruim 20 jaar kennis en werkervaring opgedaan in het werken met multiculturele werkteams, diversiteits-en emancipatievraagstukken, positieve actie, in- en doorstroom van vrouwen binnen bedrijven, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld, interculturalisatie van zorginstellingen, toegankelijkheid van ouderenvoorzieningen en dagverzorgingsprojecten voor allochtone ouderen, aanpak jeugdoverlast, jeugd- en jongerenwerk nieuwe stijl, polarisatie en radicalisering in drie regio gemeenten van Rotterdam en het verandertraject van het district Rotterdam-Rijnmond van het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. Op dit moment bekleed ik de functie van Voorzitter van Stichting STOER/De Waerschut, een activiteitencentrum voor oudere bewoners in Rotterdam Noord.

Vanuit mijn expertises bied ik de volgende diensten in het sociale domein aan: