Consultancy

Voor consultancy bij:

  • De haalbaarheid van een bepaald project of idee dat u wilt uitvoeren.
  • Een project dat niet goed loopt.
  • Het verkrijgen van (financiële) middelen voor uw organisatie, idee of project en verandertrajecten.

Een consult houdt in:

  • Een (project)analyse maken om te bepalen bij welk project, idee, vraagstuk of verandertraject u advies nodig heeft.
  • Het resultaat kan zijn een adviesgesprek, adviesgesprek voor verbetering  of een adviesrapport met aanbevelingen.

20 jaar kennis en werkervaring opgedaan in het werken met multiculturele werkteams, diversiteits-en emancipatievraagstukken, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, het voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld, interculturalisatie van zorginstellingen, toegankelijkheid van ouderenvoorzieningen en dagverzorgingsprojecten voor allochtone ouderen, positieve actie, in- en doorstroom van vrouwen binnen bedrijven, aanpak jeugdoverlast, jeugd- en jongerenwerk nieuwe stijl,  polarisatie en radicalisering in drie regio gemeenten van Rotterdam en het verandertraject van het district Rotterdam-Rijnmond van het Nederlandse Rode Kruis.