(Potentiële) dader ook slachtoffer van eerwraak!

Gepubliceerd op door
Inleiding In navolging op mijn eerdere column over het inzetten van sleutelfiguren bij het voorkomen van eerwraak en eergerelateerd geweld volgt hieronder een column over een niet onbelangrijke doelgroep bij de aanpak van eerwraak en eergerelateerd geweld, namelijk de (potentiële) daders.Tot nu toe in de discussies in de media over eerwraak en eergerelateerd geweld wordt met name aandacht besteed aan de slachtoffers. Daarbij vergeet men een zeer belangrijke doelgroep bij de aanpak van eerwraak en eergerelateerd geweld, namelijk: de (potentiële) daders. Ook zij zijn slachtoffers van dit fenomeen.(Potentiële) daders kiezen er in de meeste gevallen niet vrijwillig voor om eerwraak uit te voeren. Meestal zijn zij -bij eerschending van de familie- aangewezen door hun eigen vader of oom om de eer van de familie te wreken onder grote sociale druk en roddel van de familie en zijn omgeving. Een potentiële dader wordt, als hij eenmaal is aangewezen door de familie om de eerLees meer

Voorkom eerwraak en eergerelateerd geweld door inzet van sleutelfiguren uit de gemeenschap!

Gepubliceerd op door
Inleiding Naïma Azough stelt in haar column op de website van Hallo Kezban terecht de vraag waar de gemeenschap is gebleven bij het voorkomen van eerwraak. (1) Tot nu toe in de discussies over eerwraak is inderdaad het accent volledig komen te liggen op de falende instanties, de school, de hulpverleners en op nazorg voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, zoals het beschermings-arrangement van de gemeente Rotterdam gericht op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van de slachtoffers. (2) Bij al deze interventies wordt de basis van het probleem echter niet aangepakt. Alhoewel deze organisaties van goede wil zijn, ontbreekt het bij veel van deze organisaties aan de nodige knowhow over de informele codes en mechanismen, die bij eergerelateerd geweld en het uitvoeren van eerwraak in werking treden. Hieronder zal ik een korte samenvatting geven van hoe deze informele codes en mechanismen bij eergerelateerd geweld en eerwraak werken. Tevens zal ik aangevenLees meer

Iedereen doet mee. Discriminatie nee!

Gepubliceerd op door
Maatschappelijke stages tegen vooroordelen en (homo)discriminatie op scholen en in deelgemeenten. Een interessante pilot in 2009 op de G.K. van Hogendorpschool in Delfshaven. In 2009 hebben 19 jongeren in Delfshaven meegedaan aan een project “Jongeren-ambassadeurs discriminatievrije Deelgemeente Delfshaven, maatschappelijke stages als middel om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan”, waarbij ze heel veel geleerd hebben. In het kader van hun maatschappelijke stagen kregen ze trainingen over samenwerken, de invloed van je eigen gedrag op hoe anderen op jou reageren, en hoe vooroordelen en discriminatie werken. Ze zijn op bezoek gegaan bij diverse organisaties in de wijk: migrantenzelforganisaties, politie, woningbouwvereniging en RTV-Rijnmond. Ze leren hoe ze zelf wat kunnen doen om discriminatie te verhelpen. Ook belangrijk: ze leren dat discriminatie niet alleen iets is wat “witten” “zwarten” aan kunnen doen, maar waar iedereen last van kan krijgen en waar iedereen zich schuldig aan kan maken. Daarna organiseren ze zelf  activiteiten metLees meer

Taboes bespreken onder allochtone doelgroepen

Gepubliceerd op door
Inleiding Het taboe op praten over huiselijk en seksueel geweld en homoseksualiteit is onder allochtonen groter dan onder de meeste autochtonen. Er is vaak geen traditie van open en eerlijk met elkaar praten over problemen.  Ouders en jongeren lijden onder de rollen en gedragingen die er door het complex van eer en schande van ze verwacht worden.  Mensen willen de problemen graag oplossen, maar durven en kunnen dit vaak niet. Met name vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van geweld en jongeren, die worstelen met hun homoseksuele gevoelens durven vaak niet over hun ervaringen te spreken. Uit angst de familie-eer te schaden, dragen zij hun geheimen in eenzaamheid en lijden in stilte, met alle gevolgen van dien. Begin 2003 presenteerde het Ministerie van Justitie een onderzoek van Intomart naar huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Het onderzoeksverslag bevestigde dat het taboe op pratenLees meer

Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder doelgroepen met een moslimachtergrond en onder jongeren op scholen

Gepubliceerd op door
Inleiding Het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar maken onder doelgroepen met een moslimachtergrond is niet eenvoudig. Dit omdat homoseksualiteit binnen moslimgroepen “haram” is (verboden). De meeste moslims zien homoseksualiteit als een ziekte. Ouders die te horen krijgen dat hun zoon of dochter homoseksueel is, hopen dat hij of zij door een hulpverlener snel van deze gevoelens (in hun ogen “ziekte”) genezen worden. Vijftig jaar geleden was het niet anders in Nederland. Op homoseksualiteit heerste een taboe. Homoseksuele mannen trouwden voor de naam van hun familie en zorgden voor nageslacht en in het geheim hielden zij er homoseksuele relaties op na. Ook anno 2009 is het in Nederland voor veel homoseksuele leraren nog steeds moeilijk om openlijk uit te komen voor hun geaardheid. Recent nog is een homoseksuele leraar op een christelijke school ontslagen toen hij liet vallen dat hij een relatie had met iemand van hetzelfde geslacht. Wereldwijd is homoseksualiteit in 75Lees meer

Huiselijk geweld: Tijdelijk huisverbod doorbreekt tijdelijk de geweldscirkel

Gepubliceerd op door
huiselijk geweld
Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Jaarlijks worden meer dan 63.000 aangiften gedaan van geweld in huiselijke kring (1). Het kan gaan om partnergeweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing van ouderen. Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het betreft ook mannen, ouders en ouderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Naar schatting komen er jaarlijks 500.000 huiselijk geweldsincidenten voor. Het verzamelbegrip “huiselijk geweld” staat voor meerdere geweldsvormen (zoals geestelijk, lichamelijk, seksueel en financieel geweld), die in de praktijk om specificatie en een aparte aanpak vragen (2). Eergerelateerd geweld is daarvan een voorbeeld. In Nederland werden in de jaren zeventig en tachtig voor hetLees meer